LKY Solutions

Servicii

Vă punem la dispoziție o bogată experiență în proiectarea și realizarea tuturor tipurilor de instalații pentru construcții asigurând o abordare de ansamblu atât în ceea ce privește proiectarea cât mai ales implementarea proiectelor.